دانشنامه

رجیستری شناسه تلفن همراه رایگان شد

/imei

از این پس گوشی‌هایی که از مبادی قانونی به‌صورت مسافری و تجاری وارد کشور می‌شوند، برای ثبت شناسه رهگیری (IMEI) در رجیستری، تعرفه‌ای پرداخت نمی‌کنند.یعنی خریداران تلفن‌ های همراه برای رجیستر کردن ، تنها هزینه عوارض گمرکی را پرداخت خواهند کرد.