حافظه

ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

حافظه

نیاز دنیای ما برای استفاده از حافظه های ذخیره سازی هر روز در حال افزایش است و همین موضوع سبب گشته تا فاکتور هایی همانند ظرفیت، سرعت و ابعاد برای بسیاری از ما به معیار هایی مهم تبدیل شود. اکثر ما از انواع این حافظه های ذخیره سازی همراه استفاده می کنیم و آن ها را به سه دسته کلی فلش، رم و هارد تقسیم می کنیم.

هارد ها با ظرفیت، سرعت و امنیت بیشتری اطلاعات را ذخیره و جابه جا می کنند ولی به خاطر ابعاد و وزنی که دارند این کالا را بیشتر اوقات با خود حمل نمی کنیم. فلش و رم ها نیز دارای ظرفیت های کمتری نسبت به هارد ها می باشند ولی در ابعاد کوچکتر و وزن کمتری تولید می شوند تا حمل آن ها راحت تر باشد.