پس از خرید اپل آیدی آماده شما یک حساب کاربری اپل را در اختیار دارید که با مشخصات زیر از قبل آماده شده است. می‌توانید بدون مشکل از آن استفاده کنید اما به شدت توصیه میشود مطابق آموزش های داخل وب سایت اقدامات زیر را انجام دهید.

    تغییر ایمیل اپل آیدی ( شدت اهمیت : خیلی مهم)
    تغییر رمز اپل آیدی ( شدت اهمیت : بحرانی)
    تغییر تاریخ تولد از حالت پیشفرض ( شدت اهمیت : بحرانی)
    تغییر نام و نام خانوادگی از حالت پیش فرض ( شدت اهمیت : بدون اهمیت)
    تغییر سوالات امنیتی و پاسخ های مربوطه ( شدت اهمیت : بحرانی)
    اضافه کردن rescue email ( شدت اهمیت : مهم)