اندروید

مهاجرت از گوشی‌های اندرویدی به آیفون دردناک است!

/migrating-from-android-phones-to-iphone-is-painful

براساس گزارش جدید پایگاه Green Smartphones، مهاجرت از گوشی های اندرویدی به آیفون چندان هم شیرین نیست و دردسرهای خود را دارد.