علت غیرفعال شدن اپل ایدی که این روزها گزارش شده، Region  دستگاه شما می باشد.

Settings>General>Language& Region

که بعد از رفتن به این قسمت باید Region  رو روی United States قرار دهید. در غیر این صورت، همین موضوع باعث میشود که به علت عدم تطابق بین Region و کشور انتخابی اپل آیدی شما در حالت نات اکتیو قرار گیرد. در صورتی که تنظیمات بالا را انجام دهید نیازی به خاموش کردن FindMy  نیست و اپل ایدی شما از بین نخواهد رفت.